Proces verbal nr. 1173 din 15.02.2018

încheiat azi, 15.02.2018 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru