Proces verbal nr. 11668 din 13.12.2016

încheiat azi, 13.12.2016 cu ocazia ședinței de îndată a consiliului local al Comunei Feldru