Proces verbal nr. 11491 din 28.11.2016

încheiat azi, 28.11.2016 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru