Proces verbal nr. 10601 din 24.10.2016

încheiat azi, 24.10.2016 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru