PROCES VERBAL de evaluare a candidatului participant la concursul pentru ocuparea postului de Conducător autospecială

în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență a comunei Feldru, PROBA SCRISĂ, 07.03.2017