Indicatorii privind execuția bugetului local pe trim. III 2018

prevăzuți în anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. și M.F.P. nr. 244/265/2010