Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea cantității de lemn de foc pentru bisericile de pe raza comunei Feldru sub forma gratuită

privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru

privind aprobarea condițiilor de încheiere a actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016

privind modificarea hotărârii nr. 37 din 22.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Feldru și a hotărârii nr. 40 din 22.06 2016 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Feldru

privind încetarea de drept a domnului consilier Neamți Octavian prin care se ia act de demisie a acestuia și se declară locul vacant.

Pagini