Hotărâri ale Consiliului Local

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru și serviciile publice subordonate consiliului local și a indemnizațiilor consilierilor locali începând cu 01.07.2017

privind aprobarea proiectului (modelul) contractului de închiriere pentru unitățile de locuit construite pentru tineri destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliului Local al comunei Feldru

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în inventarul primăriei comunei Feldru

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al comunei Feldru pentru Preasfinția Sa, Episcopul de Cluj-Gherla Florentin Crihălmeanu

privind modificarea hotărârii nr. 40 din 22 iunie 2016 cu privire la alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Feldru

Pagini