Hotărâri ale Consiliului Local

privind revocarea hotărârii nr. 34 din 28.08.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

privind alegerea președintelui de ședință

privind modificarea contractelor de concesiune încheiate cu asociațiile crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru

privind stingerea prejudiciului cauzat de la plata fără temei legal de consumuri de energie electrică facturate care nu au legătură cu activitatea primăriei

Pagini