Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală clasele I-IV, Feldru"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școală clasele I-IV, Feldru"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

Pagini