Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare

privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos."

privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietate privată a comunei Feldru situate pe Valea Târgului

privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 în comuna Feldru pentru întocmirea proiectului de amenajament pastoral la persoanele fizice care dețin în proprietate parcele de teren (arabil, pășune, fânețe, livezi) peste 30 ari și cumulate să depășească suprafața de 1 ha

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al comunei Feldru a terenului înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastal 28352 în suprafață de 296 mp.

Pagini