Hotărâri ale Consiliului Local

privind soluționarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Comunei Feldru sub numărul 9532 din data de 15 09 2017

privind completarea și modificarea hotărârii Nr. 24 din 24.04.2017 cu privire la aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului teren în suprafață de 703 mp, situat în loc. Feldru, com. Feldru, nr. 188, județul Bistrița-Năsăud

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"

Pagini