Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului de salubrizare

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Feldru în anul 2017

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Feldru

privind aprobarea modificărilor la proiectul tehnic aferent investiției "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind acordul de principiu pentru realizarea și finanțarea obiectivului de investiții: "Finalizarea lucrărilor rămase de executat la clădire cu destinație de atelier și spații administrative și lucrări necesare autorizării PSI la Liceul Tehnologic Feldru"

Pagini