Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului "Drumuri forestiere în comuna Feldru județul Bistrița-Năsăud etapa a II-a" si depunerii unei cereri de finanțare pe Submăsura 4.3

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului "Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru, sat Nepos"

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru

privind modificarea domeniului public al comunei Feldru

privind modificarea horărârii nr. 5 din 18.02.2013

Pagini