Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea demarării procedurilor de înfrățire cu localitatea Lozova din raionul Strășeni Republica Moldova

privind înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor drumuri din comuna Feldru în anul 2016

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate și de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate inchirierii

privind aprobarea certficării managementului forestier la Ocolul Silvic Feldru

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

Pagini