Hotărâri ale Consiliului Local

privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al Comunei Feldru

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri forestiere proprietatea comunei Feldru, județul Bistrița-Năsăud, Etapa a III-a"...

privind solocitarea operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, ...

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Reabilitare drumuri în comuna Feldru"

privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Țiolan Grigore , având calitatea de Primar al comunei Feldru, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis,...

Pagini