Hotărâri ale Consiliului Local

privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, ...

privind modificarea și completarea hotărârii nr. 72 din data de 11.10.2017

privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017

privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 555 mp.

privind aprobarea cantității de lemn de foc pentru bisericile de pe raza comunei Feldru sub forma gratuită

Pagini