Hotărâri ale Consiliului Local

privind însușirea completării inventarului domeniului public al comunei Feldru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.08.1999

privind completarea inventarului domeniului public al comunei Feldru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/19.08.1999

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot I, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot I, jud. Bistrița-Năsăud"

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

Pagini