Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Feldru

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2016

privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară "Comunele Bistrițene"

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Feldru și al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrală a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Feldru și al înlocuitorului acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Pagini