Hotărâri ale Consiliului Local

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală clasele I-IV, Feldru"

Pagini