Hotărâri ale Consiliului Local

privind alegerea președintelui de ședință

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2018

privind aprobarea completării hotărârii nr. 59 din 21.09.2017 cu privire la rețeaua școlară a învățământului particular din comuna Feldru pentru anul 2017-2018

privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 având ca obiect Concesionarea Izlazului comunal sat Nepos

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...

Pagini