Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea implementării proiectului "Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru sat Nepos"

privind modificarea domeniului public al comunei Feldru

privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al Comunei Feldru

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri forestiere proprietatea comunei Feldru, județul Bistrița-Năsăud, Etapa a III-a"...

privind solocitarea operatorul S.C. Vitalia Servicii pentru Mediu S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, ...

Pagini