Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 296 mp înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastral 28352

privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Modernizare și dotare cămin cultural Feldru, sat Nepos"

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2018

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare

Pagini