Hotărârea nr. 57 din 31.08.2017

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru