Hotărârea nr. 09 din 15.02.2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2018